خدمات مشاوره بسته بندی و خدمات لجستیک داخلی و خارجی 

لجستیک داخلی و خارجی

جریان یکنواخت مواد   

طراحی و تعریف ظروف مناسب داخل خط تولید  

 بهبود ایستگاههای کاری و لی اوت  

روشهای مناسب جابجایی داخل خط و انبار  

بهبود چیدمان و لی اوت انبار  

بهبود روشهای سفارش گذاری و موجودی

بهبود روش بارگیری و تخلیه خودرو  

صادرات با روشهای نوین بسته بندی و لجستیک  

بهبود روش توزیع  

 طراحی تجهیزات کمکی خط تولید و انبار  

خدمات بسته بندی

 انتخاب مواد مناسب بسته بندی با توجه به کالا

بهبود بسته بندی اولیه و تکمیلی برای صادرات

طراحی و اجرای بسته بندی برای نگهداری طولانی

استاندارد سازی بسته بندی و حمل

  طراحی و ساخت انواع ظروف، پالت و استند 

 بسته بندی اقلام فوق سنگین و بزرگ 

بسته بندی کالاهای بسیار حساس، شکستنی و آنتیک

تعیین ماشین آلات مناسب بسته بندی

طراحی خط بسته بندی

از طراحی لوگو تا چاپ و تامین ظرف