بهبود لجستیک داخلی و خارجی

لجستیک کارخانه ها، بخش عمده ای از فعالیتهای تولید را شامل میگردد. بر خلاف برداشت عام از لجستیک که به حمل و نقل تعبیر میگردد، فعالیتهای لجستیکی از خرید مواد اولیه شروع و با گردش مواد اولیه و قطعات پیش ساخته و ساخته شده در کارخانه ادامه یافته و به انبار و شبکه توزیع تا مشتری نهایی ختم میشود. به بیان دیگر بخش اعظمی از فرایند پشتیبانی و داد و ستد بخشهای مختلف را شامل میگردد.تهیه لی اوت مناسب در خط تولید و انبار، ظروف و ادوات جابجایی، فرایند صحیح سفارش گذاری، ظروف مناسب انبارش موقت و دایم، مقدار کالایی که باید انبارش شود، روش انبارش، تجهیزات انبارش و پخش، ظروف پخش، خودرو مناسب توزیع، روش و شیوه بارگیری برای توزیع صحیح و یا صادرات، روش حمل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی و … همه و همه جزو لجستیک یک کارخانه محسوب شده و روش صحیح بکار گیری این موارد بسیار تخصصی و کاهش هزینه و بهبود بسیاری در پی دارد. رعایت اصول لجستیک ضمن اینکه کیفیت و کمیت کالا را حفظ مینماید، به کاهش ضایعات و سرعت عمل نیز کمک نموده و در پایان رضایت مشتریان را در پی دارد. به عنوان یک مثال ساده تغییر چیدمان و لی اوت ممکن است منجر به حذف چند لیفتراک و یا کاهش مسیرهای رفت و آمد گردد و یا استفاده از ظروف مناسب بین ایستگاههای خط تولید و یا دسترسی راحت تر کارگر مونتاژکار به قطعات و مواد اولیه همگی منجر به افزایش سرعت تولید و بهبود راندمان میگردد. به عنوان مثال دیگر اتوماسیون سفارشات یک راه حل ایده آل و از جمله مواردی است که علاوه بر صرفه جویی در نیروی انسانی منجر به دقت و صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان تولید و پشتیبانی میشود، همچنین باعث کاهش ضایعات و نقدینگی شرکت شده و این درست کاری است که شرکتهای مطرح در آن سرآمد میباشند