بازدید رایگان

 در صورت تماس شما، ما با توجه به نوع مساله یا خدمات بسته بندی و لجستیک اعم از طراحی  بسته بندی یا طراحی خط بسته بندی باشد تا بررسی لجستیک داخلی و خارجی شرکت شما، قرار یک جلسه و یا بازدید رایگان را با شما میگذاریم. با توجه به نوع مساله عنوان شده کارشناسان مربوطه به دفتر یا کارخانه شما اعزام میگردند. در این بازدید و جلسه، نکات اصلی بهبود بسته بندی و افزایش راندمان لجستیک شما و نقاط ضعف مشاهده شده را با شما در میان میگذاریم. در این مرحله توضیح خواهیم داد که چه خدماتی در دو حوزه بسته بندی و لجستیک از ما ساخته است و اینکه چه کارها و خدماتی را ما می توانیم به شما ارایه دهیم. پس از طی این مرحله در صورت توافق قراردادی با تضمین با شما منعقد میکنیم.

شما برای بررسی و چکاپ بسته بندی کالاهای خود چه این بسته بندی مربوط به سیگار باشد یا بسته بندی خرما و یا یک قطعه آنتیک یا بسته بندی یک قالب 20 تنی چیزی برای از دست دادن ندارید. کل خط تولید شما از جابجایی های داخل خط تولید یا همان لجستیک داخلی گرفته تا نحوه تغذیه خطوط تولید و انبارش کالا تا شبکه توزیع شما بررسی می شوند. در کار با ما بازنده ای وجود ندارد چون حداقل این است که بطور رایگان از نقاط ضعف بسته بندی کالای خود و لجستیک و فرایندهای مربوطه که اغلب تا هفتاد درصد حجم کارهای تولیدی را در بر میگیرد مطلع میگردید.

بازدیدهای تهران و حومه رایگان ولی بازدید شهرستان ها با هزینه کارفرما انجام میگردد